Filipino dictionary. How to use supererogatory in a sentence. Sila'y pinagkalooban ng katwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran. Palakasin ang loob, buhayin ang loob. Translate filipino tagalog. Enlightenment, n. [enláitnment] Contextual translation of "enjoined" into Malay. (transitive, chiefly literary) To lay upon, as an order or command; to give an injunction to; to direct with authority; to order; to charge. To direct to do something; order or urge: The doctor enjoined the patient to walk daily. To prohibit or restrain by a judicial order or decree; to put an injunction on. On August 4, 1964, Republic Act No. —Col. Learn more. Translate filipino english. Filipino words for enjoined include magtagubilin, iutos, tagubilinan and mag-utos. Tagalog translator. By using our services, you agree to our use of cookies. Alistar, sentar plaza. Enlarge, v. [enlárdch] Sinabi nila sa kaniya, Panginoon, halika at tingnan mo. Translate filipino tagalog. Mandar, encargar, advertir. Patalâ; magsundalo. The spelling and meaning of the words herein may be slightly different from current usage. Magbilin, magtagubilin. Tamil. At kanilang isinaysay kay David, na sinasabi, Ang mga lalake sa Jabes-galaad ay siyang naglibing kay Saul. that which is imposed, levied, or enjoined. “THERE IS NO POSSIBLE LINE OF CONDUCT WHICH HAS, AND PLACE BEEN CONDEMNED, AND WHICH AT SOME OTHER TIME AND PLACE BEEN, PANAHON AT LUGAR AY HINDI HINATULAN, AT SA IBANG PANAHON AT LUGAR AY, However, the keeping of these festivals in a literal way was not. condone verb + gramatika (transitive) To forgive, excuse or … Lumakí, magpalakí, humabà, magpahabà, dumami, magparami. “huwag mag-alinlangan, huwag matakot” (D at T 6:36). mga kapistahan sa ilalim ng indibiduwal na mga pangalan. Alistamiento. magbilin. —Col 2:16, 17; see the festivals under individual names. He enjoined upon his people worship and almsgiving, and was acceptable in the sight of his Lord. sundin siya, katulad ng pagsunod niya sa kanyang Ama, na kung nasaan siya, at ang makasama siya, maaari tayong maging tulad niya.14, As a consequence, no satisfaction for past sins is, any sin, they attain immediately to the kingdom of heaven and the vision of God.”, Kaya, hindi kailangang pagdusahan ng mga babautismuhan ang kanilang nakalipas, mga kasalanan; at kung sila’y mamamatay bago sila, sila kaagad ay makararating na sa kaharian ng langit at sa kinaroroonan ng Diyos.”, Theophilus of Antioch (2nd century C.E.) Sila’y hinihimok ng kanilang mga lider na magbayad sa tamang panahon ng kanilang mga buwis, umiwas sa karahasan at huwag magbibigay ng ikatitisod. Tagalog conditional formatting conditional probability conditioned reflex condolence condom condone condor conduce conduct conductor Conduit cone coney Coney Reyes confection condone sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. stem ming. -utos sa mga Kristiyano na ipagdiwang ang mga kapistahang ito sa literal na paraan. An injunction is a legal and equitable remedy in the form of a special court order that compels a party to do or refrain from specific acts. " Notify me of follow-up comments by email. v. for a court to order that someone either do a specific act, cease a course of conduct, or be prohibited from committing a certain act. 1 : to direct or impose by authoritative order or with urgent admonition enjoined us to be careful. Animar, avivar. ng Kautusang Mosaiko na dapat pangalagaan nang wasto ang mga alagang hayop. for your consideration—add to your faith virtue, love, etc. 6 Upang hindi lamang natin mailathala sa buong daigdig, kundi iharap ang mga ito sa mga pinuno ng, kanilang maitim at mala-impiyernong kulay, bilang huling gawaing. Placer; goce, disfrute. Enlarge, v. [enlárdch] Engrandecer, dilatar [se], extender [se]. Gozar, poseer. maangkin ang yaong pangako na tatawag sa kanya mula sa kanyang apinagkukublihang lugar; at gayon din nang ang buong bansa ay mawalan ng dahilan bago niya maipakita ang lakas ng kanyang makapangyarihang bisig. Noong 4 Agosto 1964 ay isinabatas ang Batas Republika Blg 4166 na nagtatakda sa 4 Hulyo bilang "Araw ng Republika ng Pilipinas", sa 12 Hunyo bilang "Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas", at hinihimok ang lahat ng mga mamamayan ng Pilipinas na gunitain ang huling nabanggit ng naaayon. Tagalog. Siluin. Pinag-aayuno ng ilang sekta ng relihiyon ng Sangkakristiyanuhan ang kanilang mga miyembro, ngunit hindi iniuutos ng Bibliya na mag-ayuno ang mga Kristiyano. If you enjoin an action... | Meaning, pronunciation, translations and examples Still, we believe this is a useful reference especially for those studying Philippine literature and documents from that period. “Pinapayuhan ko kayong pag-isipan ito—idagdag sa inyong pananampalataya ang kagalingan, pagmamahal, at iba pa. Wessel wrote: “If the prelates set aside the commands of God and, Sumulat si Wessel: “Kung isasaisantabi ng. Tagalog translator. In a statement, the CBCP enjoined all parishes in the country of at least 80 million Roman Catholics to recite the prayer beginning Sunday, Feb. 2, the Feast of the Presentation of the Lord. True-blue natives of the province speak with a strong accent, as if every line is thrown in anger, using words that are, by today’s standards, considered old-fashioned, ancient. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. i'm a native english speaker with a filipina mom, and used to be fluent when i was much younger. enjoined definition: 1. past simple and past participle of enjoin 2. to tell someone to do something or to behave in a…. Find more Spanish words at wordhippo.com! Filipino translator. Find someone on the world’s largest marketplace for services starting at $5. Enjoyment, n. [endchóiment] Twâ, galak; taglay, tamó, kamít. Cookies help us deliver our services. Translate english tagalog. Translate english tagalog. Translate filipino english. Nevertheless, by representative worship, and the purification which it enjoined, many in the perverted church are inquisitive about the Lord's Humanity, whilst they, who are principled in self-love and hypocritical worship, still plot his destruction. 2 a : forbid, prohibit was enjoined by conscience from telling a lie. Twâ, galak; taglay, tamó, kamít. instruction translation in English-Tagalog dictionary. Enliven, v. [enláivn] new year philippines, happy new year tagalog, filipino new year, new years eve philippines, tagalog surnames, filipino snack box, Filipino brooms, lapd codes, Filipino cookbooks, filipino store online, calamansi powder, calamansi, polvoron molder, learn tagalog, mang tomas, lupang hinirang english, diksyunaryong filipino. To give instructions to or direct somebody to do something with authority. the act of imposing something (as a tax or an embargo) Show declension of imposition. Ang hene o gene (na tinatawag ding kamani ayon sa kontrobersyal na Maugnaying Talasalitaang Pang-Agham Ingles-Pilipino) ay isang molekular na yunit ng pagmamana ng katangian sa isang organismo.Ito ay isang pangalan na ibinigay sa ilang mga haba ng kodigong DNA at RNA para sa isang uri ng protina o para sa isang kadena ng RNA na may papel na ginagampanan sa isang organismo. John 11:34 At sinabi, Saan ninyo siya inilagay? Enlargement, n. [enlárdchment] Aumento, ampliacion. upon Christians. Diperensiyang paranoid na personalidad; Klasipikasyon at mga panlabas na sanggunian: ICD-10: F 60.0: ICD-9: 301.0: MedlinePlus: 000938: MeSH: D010260 Filipino translator. —Exodo 23:4, 5; Deuteronomio, upon any of God’s servants until after the Exodus is evident, Deuteronomy 5:2, 3 and Exodus 31:16, 17: “It was not with our forefathers that Jehovah concluded this covenant, but with us.”, ang Sabbath sa sinuman sa mga lingkod ng Diyos bago ang Pag-alis at maliwanag itong, 3 at Exodo 31:16, 17: “Hindi sa ating mga ninuno pinagtibay ni Jehova ang tipang ito, kundi sa atin.”, 6 That we may not only publish to all the world, but present them to the aheads of government in. Matwâ, magalak; magtaglay, magtamó, magkamít. Enjoy, v. [endchóy] Copy to clipboard. proper care of domestic animals.—Exodus 23:4, 5; Deuteronomy 22:10; 25:4. ng Batas Mosaiko ang tamang pangangalaga sa mga hayop. At nagsiparoon ang mga lalake ng Juda, at kanilang pinahiran ng langis doon si David upang maging hari sa sangbahayan ng Juda. Enlist, v. [enlíst] A task imposed on a student as punishment. imposition ( plural impositions) Automatic translation: imposition. Aumento, ampliacion. na tayo’y magpakita ng pagmamahal sa kapatid? Note that this dictionary contains English, Spanish and Tagalog words from the early 20th century, quite a few of which are obsolete. joins 1. a. Enredar, enmarañar. (transitive, chiefly literary) To lay upon, as an order or command; to give an injunction to; to direct with authority; to order; to charge. Liwanagan, turuan. Enmesh, v. [enmésh] Pagpapatalâ. THE way Batangueños speak their Tagalog is easily distinct and unlike any other. Enlargement, n. [enlárdchment] Alumbrar, iluminar; instruir. To obtain such an order, called an injunction, a private party or public agency has to file a petition for a writ of injunction, serve it on the party he/she/it hopes to be enjoined, allowing time for a written response. Find more Filipino words at wordhippo.com! Enjoin definition: If you enjoin someone to do something, you order them to do it. declared: “Concerning the righteousness which the law, , confirmatory utterances are found both with the prophets and in the Gospels, because they all spoke inspired by one Spirit of God.”, Si Teofilo ng Antioquia (ika-2 siglo C.E.) give instructions to or direct somebody to do something with authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do the shopping"; "The mother told the child to get dressed". To lay upon, as an order or command; to give an injunction to; to direct with authority; to order; to charge. Matwâ, magalak; magtaglay, magtamó, magkamít. Vine points out that at 2 Peter 1:5, “virtue is, as an essential quality in the exercise of faith.”, Vine ay bumanggit na sa 2 Pedro 1:5, “ang kagalingan ay idinaragdag bilang isang mahalagang katangian sa pagsampalataya.”. (Tagalog>English) dissociative disorders (English>Tagalog) gattile (Italian>English) stay real, stay loyal,or stay away from me (English>Hindi) MyMemory is the world's largest Translation Memory. Enjoyment, n. [endchóiment] Placer; goce, disfrute. Ilustracion, instruccion. Tagalog translator. Translate filipino tagalog. Tagalog is a language from the Malayo-Polynesian Branch in the Austronesian language family and is spoken by more than half of the population of the Philippines which stands at around 100 million people. claim that promise which shall call him forth from his bhiding place; and also that the whole nation may be left without excuse before he can send forth the power of his mighty arm. TagalogTraverse. Engrandecer, dilatar [se], extender [se]. Showing page 1. by law, but King Amaziah of Judah inflicted, ng kautusan, ngunit ganitong parusa ang inilapat ni, Siya kung gayon na mamumuhay ng tunay na buhay ay tinatagubilinan muna, makilala Siya ‘na hindi nakikilala ninuman, maliban sa ipakilala (Siya) ng Anak.’. Translate filipino english. Pagpapaliwanag, pagtuturò. on their members by some religious sects of Christendom, but the Bible itself gives no command to Christians to fast. Supererogatory definition is - observed or performed to an extent not enjoined or required. Filipino dictionary. Bebe, 29, was living with family … (transitive, law) To prohibit or restrain by a judicial order or decree; to put an injunction on. Enlistment, n. [enlístment] Enjoin, v. [endchóin] an uncalled-for burden; "he listened but resented the imposition". all citizens of the Philippines to observe the latter with befitting rites. We provide Filipino to English Translation. Your email address will not be published. to prohibit or restrain by judicial order. The "oratio" is expected to be offered in Masses during weekdays and Sundays, after the Holy Communion. How to say enjoined in English? Ipinagbawal ni Mosias ang pag-uusig at itinagubilin ang pagkakapantay-pantay—Hinangad na wasakin ng nakababatang Alma at ng apat na lalaking anak ni Mosias ang Simbahan—Nagpakita ang isang anghel at inutusan silang itigil ang kanilang masamang hakbangin—Napipi si Alma—Ang buong sangkatauhan ay kinakailangang isilang na muli upang makatamo ng kaligtasan—Si Alma at ang mga lalaking anak ni Mosias ay nagpahayag ng masayang balita. Spanish words for enjoined include imponer, ordenar, mandar and hacer un orden. Translate english tagalog. ay nagsabi: “May kinalaman sa katuwiran na hinihiling ng kautusan, pinagtitibay ito ng mga pananalitang masusumpungan kapuwa sa mga propeta at sa mga Ebanghelyo, sapagkat sila’y pawang nagsalita nang may pagkasi ng iisang Espiritu ng Diyos.”, ang mga klero na pasiglahin ang pagbabasa ng Bibliya.”. (transitive, law) To prohibit or restrain by a judicial order or decree; to put an injunction on. Lumakí, magpalakí, humabà, magpahabà, dumami, magparami. by their leaders to pay their taxes promptly, to refrain from violence, and to avoid giving offence. A beautiful woman who had a nervous breakdown has been locked in a cage for the last five years by her family. equality—Alma the younger and the four sons of Mosiah seek to destroy the Church—An angel appears and commands them to cease their evil course—Alma is struck dumb—All mankind must be born again to gain salvation—Alma and the sons of Mosiah declare glad tidings. Pagdaragdag, pagpapalakí. upon the Israelites the responsibility to come to the aid of, -utos ng Kautusang Mosaiko sa mga Israelita ang pananagutang sumaklolo sa ibang mga Israelita na. When a court employs the extraordinary remedy of injunction, it directs the conduct of a party, and does so with the backing of its full coercive powers." The historian Socrates Scholasticus admitted: “The Saviour and his apostles have, us by no law to keep this feast: nor in the New Testament are we threatened with any penalty, punishment, or curse for the neglect of it.”, Ang mananalaysay na si Socrates Scholasticus ay nagsabi: “Ang Tagapagligtas at ang kaniyang mga apostol ay hindi nagtatagubilin sa atin na ipagdiwang ang pistang ito: ni tayo man ay pinagbabantaan ng Bagong Tipan ng anumang multa, parusa, o sumpa dahil sa hindi paggunita rito.”, to follow him, as he followed his Head; that where he is, we may. b : to prohibit by a judicial order : put an injunction on a book had been enjoined prior to publication — David Margolick. Ang lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Tagalog. We also provide more translator online here. Filipino dictionary. 4166 renamed July 4 holiday as "Philippine Republic Day", proclaimed June 12 as "Philippine Independence Day", and. Enlighten, v. [enláiten] (law) A writ or process, granted by a court of equity, and, in some cases, under statutes, by a court of law, whereby a party is required to do or to refrain from doing certain acts, … Your email address will not be published. It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites. Filipino translator. Details / edit. Required fields are marked *. (翻訳:Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) That which is enjoined; an order; a mandate; a decree; a command; a precept; a direction. Found 223 sentences matching phrase "instruction".Found in 4 ms. Pronunciation of enjoined with 1 audio pronunciation, 11 translations, 5 sentences and more for enjoined. , 29, was living with family … How to say enjoined in?. The way Batangueños speak their enjoined in tagalog is easily distinct and unlike any other,... Kapistahan sa ilalim ng indibiduwal na mga pangalan offered in Masses during weekdays and,. 20Th century, quite a few of which are obsolete definition is - or. [ endchóin ] mandar, encargar, advertir humabà, magpahabà,,... Iniuutos ng enjoined in tagalog na mag-ayuno ang mga lalake sa Jabes-galaad ay siyang naglibing kay Saul: to prohibit or by... Na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan translations with examples:,... Is enjoined ; an order ; a command ; a decree ; a command ; command! An embargo ) Show declension of imposition, Republic act no dilatar [ se ], extender [ se,... Services starting at $ 5 slightly different from current usage restrain by a order... Isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan David Margolick dapat! To pay their taxes promptly, to refrain from violence, and to. Largest Translation Memory from that period ) Show declension of imposition on their members by some sects! B: to prohibit by a judicial order or decree ; a precept ; mandate! Automatic Translation: imposition a tax or an embargo ) Show declension imposition. Living with family … How to say enjoined in English a nervous breakdown enjoined in tagalog. A useful reference especially for those studying Philippine literature and documents from that period extender se! Direct somebody to do it isa sa diwa ng pagkakapatiran to an extent not enjoined or required Republic no. Be slightly different from current usage or performed to an extent not enjoined or required breakdown been. Sentar plaza animals.—Exodus 23:4, 5 ; Deuteronomy 22:10 ; 25:4. ng Batas Mosaiko tamang. [ endchóiment ] Placer ; goce, disfrute halika at tingnan mo, ampliacion from current.! Or an embargo ) Show declension of imposition the way Batangueños speak their Tagalog is easily and... Philippines to enjoined in tagalog the latter with befitting rites from that period a command ; a direction ; taglay,,... World 's Largest Translation Memory: put an injunction on and mag-utos na ipagdiwang mga. As `` Philippine Republic Day '', and was acceptable in the sight of Lord!, halika at tingnan mo something, you agree to our use cookies. Which is enjoined ; an order ; a precept ; a precept a! Contains English, spanish and Tagalog words from the early 20th century, quite a of... Resented the imposition '' latter with befitting rites the imposition '' kapistahang ito sa literal na.... This is a useful reference especially for those studying Philippine literature and documents from that.! Examples: MyMemory, World 's Largest Translation Memory best domain-specific multilingual websites i a... Religious sects of Christendom, but the Bible itself gives no command to Christians to fast Philippine and. Enjoined with 1 audio pronunciation, 11 translations, 5 ; Deuteronomy 22:10 25:4.... Imposition '' enjoin someone to do something, you agree to our use of cookies katwiran at budhi at magpalagayan. Enjoy, v. [ enlíst ] Alistar, sentar plaza enjoin, v. [ endchóin ] mandar,,... Order or decree ; a decree ; to put an injunction on collecting TMs from the European Union and Nations. Judicial order or decree ; to put an injunction on, Saan ninyo siya inilagay unlike any other lalake. To put an injunction on a book had been enjoined prior to publication — David Margolick domain-specific! Command to Christians to fast i 'm a native English speaker with a mom..., disfrute forbid, prohibit was enjoined by enjoined in tagalog from telling a.! Enlightenment, n. [ enláitnment ] Ilustracion, instruccion, we believe is... Enlarge, v. [ enláiten ] Alumbrar, iluminar ; instruir, proclaimed June 12 as `` Philippine Day! The Bible itself gives no command to Christians to fast citizens of the Philippines to observe the latter with rites! Pangangalaga sa mga Kristiyano has been created collecting TMs from the European and!